ราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับ ขาย in ศรีเชียงใหม่ (หนองคาย)

ราคาของอสังหาริมทรัพย์ใน ศรีเชียงใหม่, ใน หนองคาย ภูมิภาค มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนเเรงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับบ้านมือสองได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในเมืองนี้

฿ 24,961,333.4
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
฿ 855,716
ราคา/ตารางฟุต ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาเฉลี่ยต่อ ตารางฟุต

ราคาต่อตารางฟุตในศรีเชียงใหม่ ได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ใน ธันวาคม, ราคาเฉลี่ยต่อ ตารางฟุต เป็น ฿ 23,690ในเดือนที่ผ่านมาราคาต่อตารางฟุต ลดลงอย่างมากถึง . ราคาช่วงสองเดือนที่ผ่านมาใน(กุมภาพันธ์, มีนาคม) มีการเพิ่มขึ้นมากของ8661 %. ราคาต่อตารางฟุตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ 212 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยก่อนหน้าสำหรับสี่เดือนก่อนหน้า. ได้โดยการเปรียบเทียบช่วงสี่เดือนแรกจากราคาต่อ ตารางฟุตของ ฿ 518,848.75ถึง฿ 1,101,592.5 ช่วงเมษายน, เเละพฤษภาคม.

ราคาเฉลี่ย

ขึ้นอยู่กับราคาใน ศรีเชียงใหม่ (จังหวัดเเละอำเภอ), ได้หายไปอย่างรวดเร็วใน 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยสำหรับ ธันวาคม คือ ฿ 23,666,667. ในช่วง มกราคม ราคาได้ลดลงอย่างมากจนถึง . ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์, มีนาคม)ราคาเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างมากของ 222 % เกี่ยวกับเมื่อสองเดือนก่อนหน้า จากการวิเคราะห์สี่ราคาแรกและสองเดือนล่าสุดค่าเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 128 % ในช่วงสองเดือนล่าสุด

ราคาเฉลี่ยต่อ ห้องนอน

กราฟแสดงราคาเฉลี่ยสำหรับ ห้องนอน แสดงให้เห็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำที่สุดมี 1 ห้องนอน. ซึ่ง คือ 70 % ถูกกว่าราคาเฉลี่ยของ฿ 2,575,552 ใน ศรีเชียงใหม่. ขึ้นอยู่กับห้องนอน ราคา, อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำที่สุดกับ1 ห้องนอน. ซึ่ง คือ 70 % สามารถจ่ายได้กว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้า

เกี่ยวกับราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นกับ 1 ห้องนอน คือ 97 % ถูกกว่าราคาเฉลี่ยของ (฿ 22,604 / ตารางฟุต)ในศรีเชียงใหม่. อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้ขึ้นอยู่กับหมายเลขของ ห้องนอน / ตารางฟุตพวกที่มี1 ห้องนอน.ซึ่ง คือ97 % ถูกกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว

ราคาต่อประเภทของอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับราคาเฉลี่ยขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ในศรีเชียงใหม่เราสามารถเห็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกที่สุด คือ "คอนโด"ในราคาของ ฿ 2,575,552, ซึ่ง คือ 70 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยใน (!PRECIO2!). "คอนโด" มีราคาที่ถูกที่สุด. ราคานี้ คือ 70 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยทั่วไปก่อนหน้า

ตามค่าใช้จ่ายพื้นที่โดยเฉลี่ยของตารางฟุต ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกที่สุด คือ "คอนโด ด้วยราคาเฉลี่ยของ ฿ 22,604 / ตารางฟุต. "คอนโด"ด้วยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของ ฿ 22,604 / ตารางฟุต มีราคาต่ำที่สุดและถูกนำไปที่เมืองที่ร่ำรวยน้อยที่สุด

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย พฤษภาคม
ราคาเฉลี่ยต่อ ตารางฟุต พฤษภาคม
จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในศรีเชียงใหม่
จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในประเทศ หนองคาย
฿ 8,450,000
฿ 838,176
72
810
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ