การค้นหาขั้นสูง
ค้นหา

โรงงาน ใน เมืองสมุทรสาคร

2,553 โรงงาน
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
1/21
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน 5 ไร่ มีใบ รง4 ทำอุตสาหกรรมหนักได้ บ้านเกาะ สมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 65,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
3,000 ตารางฟุต
ขายโรงงาน 5 ไร่ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร -โกดังออกแบบสมัยใหม่ไม่มีเสาตรงกลาง ขับ... ทางเข้าโรงงาน แบ่งแยกเป็น 3 ประตู เข้า ออก แบบแยกทีละโกดังได้สะดวกชัดเจน-ถนนในโรงงานกว้าง รถใหญ่ รถพ่วง คอนเทน...
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Winner Estate Co.
ขายโรงงาน 5 ไร่ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร -โกดังออกแบบสมัยใหม่ไม่มีเสาตรงกลาง ขับ... ทางเข้าโรงงาน แบ่งแยกเป็น 3 ประตู เข้า ออก แบบแยกทีละโกดังได้สะดวกชัดเจน-ถนนในโรงงานกว้าง รถใหญ่ รถพ่วง คอนเทน...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
1/11
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน / ใบรง. 5 ไร่ ตรว. บ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 65,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
50 ห้องนอน
3,000 ตารางฟุต
ขายโรงงาน 5 ไร่ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร -โกดังออกแบบสมัยใหม่ไม่มีเสาตรงกลาง ขับ... ทางเข้าโรงงาน แบ่งแยกเป็น 3 ประตู เข้า ออก แบบแยกทีละโกดังได้สะดวกชัดเจน-ถนนในโรงงานกว้าง รถใหญ่ รถพ่วง คอนเทน...
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Winner Estate Co.
ขายโรงงาน 5 ไร่ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร -โกดังออกแบบสมัยใหม่ไม่มีเสาตรงกลาง ขับ... ทางเข้าโรงงาน แบ่งแยกเป็น 3 ประตู เข้า ออก แบบแยกทีละโกดังได้สะดวกชัดเจน-ถนนในโรงงานกว้าง รถใหญ่ รถพ่วง คอนเทน...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด เมือง...
1/19
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
⭐⭐⭐⭐⭐ขายพร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบล...
görüntülendi
฿ 11,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
510 ตารางฟุต
ขายอาคารสภาพใหม่พร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด สมุทรสาคร รวยด้วยอสังหาริมทรัพย์สำหรับลงทุน เงินเข้าทุกเดือน...
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Winner Estate Co.
ขายอาคารสภาพใหม่พร้อมผู้เช่าระยะยาว โกดังพร้อมสำนักงาน ซอยเชิดมหาชัย ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด สมุทรสาคร รวยด้วยอสังหาริมทรัพย์สำหรับลงทุน เงินเข้าทุกเดือน...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน สีม่วง รง4 ขนาด 1ไร่1งาน พท.ใช้สอย 1,600 ตรม. ถนนพระราม2 ตำบลบางโทรัด สมุทร...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน สีม่วง รง4 ขนาด 1ไร่1งาน พท.ใช้สอย 1,600 ตรม. ถนนพระราม2 ตำบลบางโทรัด สมุทร...
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน สีม่วง รง4 ขนาด 1ไร่1งาน พท.ใช้สอย 1,600 ตรม. ถนนพระราม2 ตำบลบางโทรัด สมุทร...
1/3
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
⭐⭐⭐⭐⭐ขายโรงงาน สีม่วง รง4 ขนาด 1ไร่1งาน พท.ใช้สอย 1,600 ตรม. ถนนพระราม2 ตำบ...
görüntülendi
฿ 19,500,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,600 ตารางฟุต
=============โรงงานยังดำเนินงานอยู่ ต้องการย้ายไปสถานที่ใหม่เพราะได้ที่ดินแปลงใหญ่กว่า 10 ไร่ ต้องการขายแปลงนี้ สภาพโรงงานใหม่ มีสำนักงานแยกอีกอาคาร สำนักงานสีขาว สะอาด แยกเป็นห้องทำงานราว 8 ห้อง...
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Winner Estate Co.
=============โรงงานยังดำเนินงานอยู่ ต้องการย้ายไปสถานที่ใหม่เพราะได้ที่ดินแปลงใหญ่กว่า 10 ไร่ ต้องการขายแปลงนี้ สภาพโรงงานใหม่ มีสำนักงานแยกอีกอาคาร สำนักงานสีขาว สะอาด แยกเป็นห้องทำงานราว 8 ห้อง...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย เมืองสมุทรส...
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. หมู่บ้านเจ อาร์ ปาร์ควิว ซอยตลาดแสนสุขโพธิ์แจ้ ถนนเอก...
görüntülendi
฿ 4,590,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,600 ตารางฟุต
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาครรายละเอียดใกล้ตลาดสดโพธิ์แจ้ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สำนักงานเขตบางบอนหมู่บ้านเจ... จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินเปล่า เข้าจากหน้าหมู่บ้านประมาณ 600 เมตร เหมาะสร้างบ้านพัก โรงงาน โกดัง ทางเข้ากว้าง 8...
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Interhome Realty Estate Co.
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาครรายละเอียดใกล้ตลาดสดโพธิ์แจ้ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สำนักงานเขตบางบอนหมู่บ้านเจ... จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินเปล่า เข้าจากหน้าหมู่บ้านประมาณ 600 เมตร เหมาะสร้างบ้านพัก โรงงาน โกดัง ทางเข้ากว้าง 8...
37739 Warehouse For Sale, On Phet Kasem 91 Road, 1 Rai 344 Sq.wa
37739 Warehouse For Sale, On Phet Kasem 91 Road, 1 Rai 344 Sq.wa
37739 Warehouse For Sale, On Phet Kasem 91 Road, 1 Rai 344 Sq.wa
1/3
เชิงพาณิชย์
สำหรับขาย
37739 Warehouse For Sale, On Phet Kasem 91 Road, 1 Rai 344 Sq.wa
görüntülendi
฿ 18,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
880 ตารางฟุต
ด้าน ใกล้เคียงโรงงาน...
2 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Forbest Properties Co.
ด้าน ใกล้เคียงโรงงาน...
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเมิน
1/10
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
39881 ขายกิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทย ขายต่ำกว่าประเ...
görüntülendi
฿ 160,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
10,696 ตารางฟุต
กิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทยเนื้อที่ 6-2-74 ไร่ หน้ากว้าง 212 ม.ลึก 32 ม. และ 92 ม. โลตัส สมุทรสาคร, บิ๊กซี, รพ.มหาชัย, ตลาดทะเลไทย, ห่างพระราม 2 เพียง 200 ม.*ติดตามอสังหาฯ...
2 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Forbest Properties Co.
กิจการโรงงานน้ำแข็ง มหาชัย พระราม 2 ใกล้ตลาดทะเลไทยเนื้อที่ 6-2-74 ไร่ หน้ากว้าง 212 ม.ลึก 32 ม. และ 92 ม. โลตัส สมุทรสาคร, บิ๊กซี, รพ.มหาชัย, ตลาดทะเลไทย, ห่างพระราม 2 เพียง 200 ม.*ติดตามอสังหาฯ...
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16514
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16514
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16514
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16514
1/4
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16514
görüntülendi
฿ 17,500,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
2 ห้องน้ำ
1,987 ตารางฟุต
Property id: bre16514for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16514
1 สัปดาห์ + 5 วันที่ผ่านมา ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre16514for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16514
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15995
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15995
1/2
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15995
görüntülendi
฿ 26,800,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,350 ตารางฟุต
Property id: bre15995for sale and rent samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre15995
1 สัปดาห์ + 5 วันที่ผ่านมา ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre15995for sale and rent samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre15995
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
1/6
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale Samut Sakhon Warehouse Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre15993
görüntülendi
฿ 11,800,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
800 ตารางฟุต
Property id: bre15993for sale samut sakhon warehouse rama 2 mueang samut sakhon bre15993
1 สัปดาห์ + 5 วันที่ผ่านมา ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre15993for sale samut sakhon warehouse rama 2 mueang samut sakhon bre15993
Sell Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17137 Bre17138
Sell Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17137 Bre17138
1/2
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
Sell Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17137 Bre17138
görüntülendi
฿ 13,500,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1 ห้องน้ำ
1,000 ตารางฟุต
Property id: bre17138sell samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre17137 bre17138
1 สัปดาห์ + 5 วันที่ผ่านมา ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre17138sell samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre17137 bre17138
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
1/8
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16272
görüntülendi
฿ 42,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
5,000 ตารางฟุต
Property id: bre16272for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16272
1 สัปดาห์ + 5 วันที่ผ่านมา ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre16272for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16272
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
1/20
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale And Rent Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre16404
görüntülendi
฿ 25,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
2 ห้องน้ำ
1,500 ตารางฟุต
Property id: bre16404for sale and rent samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16404
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre16404for sale and rent samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre16404
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
1/7
โรงงานอุตสาหกรรม
สำหรับขาย
For Sale Samut Sakhon Factory Rama 2 Mueang Samut Sakhon Bre17542
görüntülendi
฿ 16,800,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1 ห้องน้ำ
2,244 ตารางฟุต
Property id: bre17542for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre17542
2 สัปดาห์ + 2 วันที่เเล้ว ใน Hero Realtor Co.
Property id: bre17542for sale samut sakhon factory rama 2 mueang samut sakhon bre17542
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
โรงงานสมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 14,500,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
950 ตารางฟุต
ขายโรงงานสร้างใหม่ มือหนึ่ง พร้อมอาคารออฟฟิศ 2 ชั้น สามารถดัดแปลงเป็นสำนักงาน และที่อยู่พักอาศัยได้ ขนาดที่ดิน 1 ไร่ พื้นที่ใช้สอยโรงงาน 800 ตร.ม. พื้...
1 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
ขายโรงงานสร้างใหม่ มือหนึ่ง พร้อมอาคารออฟฟิศ 2 ชั้น สามารถดัดแปลงเป็นสำนักงาน และที่อยู่พักอาศัยได้ ขนาดที่ดิน 1 ไร่ พื้นที่ใช้สอยโรงงาน 800 ตร.ม. พื้...
โรงางนสมุทรสาคร
โรงางนสมุทรสาคร
โรงางนสมุทรสาคร
โรงางนสมุทรสาคร
โรงางนสมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
โรงางนสมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 18,500,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
875 ตารางฟุต
โรงงานซอยวัดแคราย ใกล้ถนนเศรษฐกิจ 600 เมตร ซอยคลองมะเดื่อ 10 จ.สมุทรสาคร พื้นที่สีชมพู ขอใบรง.4 ได้ ก่อสร้างแล้ว 70% สร้างเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากวัน...
1 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
โรงงานซอยวัดแคราย ใกล้ถนนเศรษฐกิจ 600 เมตร ซอยคลองมะเดื่อ 10 จ.สมุทรสาคร พื้นที่สีชมพู ขอใบรง.4 ได้ ก่อสร้างแล้ว 70% สร้างเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากวัน...
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
โรงงานสมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 18,200,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,040 ตารางฟุต
โรงงานขนาด 1-1-64 ไร่ ราคาย่อมเยาว์ การันตีคุณภาพ มั่นใจในมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์การก่อสรา้ง มากกว่า 20 ปี ที่ตั้งโรงงาน ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ...
1 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
โรงงานขนาด 1-1-64 ไร่ ราคาย่อมเยาว์ การันตีคุณภาพ มั่นใจในมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์การก่อสรา้ง มากกว่า 20 ปี ที่ตั้งโรงงาน ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ...
 โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
 โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
 โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
 โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
 โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
1/5
สำหรับขาย
โรงงาน ถนนพุทธมณฑล สาย 5
görüntülendi
฿ 49,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
2,440 ตารางฟุต
ขายโรงงาน พื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ พร้อมใบอนุญาต รง. 4. ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ห่างจากถนนเพชรเกษม 2 กิโลเมตร) รา...
2 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
ขายโรงงาน พื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ พร้อมใบอนุญาต รง. 4. ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ห่างจากถนนเพชรเกษม 2 กิโลเมตร) รา...
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสา...
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
19,200 ตารางฟุต
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ mp3-w546-0522 รายละเอียด -โรงงาน​ปั่น​เส้น​ด้ายทอ​ผ้า​ ทอ​ปก​...
4 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
ขาย/ให้เช่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื้อที่ 20 ไร่ ​ พร้อมใบ รง.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ mp3-w546-0522 รายละเอียด -โรงงาน​ปั่น​เส้น​ด้ายทอ​ผ้า​ ทอ​ปก​...
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
1/5
สำหรับขาย
ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
görüntülendi
฿ 18,200,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,040 ตารางฟุต
ขายโรงงานขนาด 1 ไร่ 2 งาน เฟสใหม่ 3 หลัง 3 ขนาด(ตามรูปค่ะ) การันตีคุณภาพ #มั่นใจในมาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี ที่ตั้งโรงงาน ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ด...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน ddproperty
ขายโรงงานขนาด 1 ไร่ 2 งาน เฟสใหม่ 3 หลัง 3 ขนาด(ตามรูปค่ะ) การันตีคุณภาพ #มั่นใจในมาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี ที่ตั้งโรงงาน ซอยคลองมะเดื่อ 17 ต.ด...
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
1/3
สำหรับขาย
โรงงานสมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 11,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
875 ตารางฟุต
ขายโรงงานสำเร็จรูป สั่งสร้าง มือหนึ่ง มีออฟฟิศให้ 2 ชั้น ราคาย่อมเยาว์ * สร้างเสร็จภายใน 5 เดือน หลังจากวางมัดจำคร้าบบ. ขนาดโรงงาน เนื้อที่ 381 ตรว...
1 สัปดาห์ + 1 วันที่ผ่านมา ใน ddproperty
ขายโรงงานสำเร็จรูป สั่งสร้าง มือหนึ่ง มีออฟฟิศให้ 2 ชั้น ราคาย่อมเยาว์ * สร้างเสร็จภายใน 5 เดือน หลังจากวางมัดจำคร้าบบ. ขนาดโรงงาน เนื้อที่ 381 ตรว...
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
โรงงานสมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
โรงงานสมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 8,700,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
525 ตารางฟุต
ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับ สำหรับ โรงงานราคาไม่เกิน10ล้านบาท เราเลยตัดสินใจเปิดสร้าง โรงงานขนาดเล็กเพิ่มอีกหลังครับ ด้วยราคาเบาๆเพียง 8,700,000 บาทคร้...
1 สัปดาห์ + 1 วันที่ผ่านมา ใน ddproperty
ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับ สำหรับ โรงงานราคาไม่เกิน10ล้านบาท เราเลยตัดสินใจเปิดสร้าง โรงงานขนาดเล็กเพิ่มอีกหลังครับ ด้วยราคาเบาๆเพียง 8,700,000 บาทคร้...
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
สมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 13,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
850 ตารางฟุต
ขายโรงงาน+ที่ดิน+ออฟฟิต (พร้อมดำเนินธุรกิจ) พื้นที่สีม่วงด้วยนะจ๊ะ เนื้อที่ 200 ตรว. (850 ตรม.) ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ (w11-31-0322) ร...
1 สัปดาห์ + 3 วันที่ผ่านมา ใน ddproperty
ขายโรงงาน+ที่ดิน+ออฟฟิต (พร้อมดำเนินธุรกิจ) พื้นที่สีม่วงด้วยนะจ๊ะ เนื้อที่ 200 ตรว. (850 ตรม.) ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ (w11-31-0322) ร...
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
1/4
สำหรับขาย
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 26,450,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
1,200 ตารางฟุต
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ย่าน ท่าเสา-กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์:mp2-w99-0721 รายละเอียด ขนาดที่ 1 ไร่ 2 งาน ขนาดพื้นที่โรงงาน 1,200 ตร.ม ขนาดพื้น...
1 สัปดาห์ + 3 วันที่ผ่านมา ใน ddproperty
ขายโรงงาน พื้นที่สีม่วง ย่าน ท่าเสา-กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์:mp2-w99-0721 รายละเอียด ขนาดที่ 1 ไร่ 2 งาน ขนาดพื้นที่โรงงาน 1,200 ตร.ม ขนาดพื้น...
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
1/5
สำหรับขาย
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
görüntülendi
฿ 15,000,000
เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
700 ตารางฟุต
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ mp3-w350-1021 รายละเอียด -โรงงานพร้อมออฟฟิศ -ขนาดที่ดิน 1 ไร่ -พื...
1 สัปดาห์ + 3 วันที่ผ่านมา ใน ddproperty
ขายโรงงานสร้างใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ราคาพิเศษ ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รหัสทรัพย์ mp3-w350-1021 รายละเอียด -โรงงานพร้อมออฟฟิศ -ขนาดที่ดิน 1 ไร่ -พื...
2,553 โรงงาน
ประเภทธุรกรรม
สำหรับขาย(1,614)
ให้เช่า(936)
อัพเดทล่าสุด
หนึ่งวันที่เเล้ว
หนึ่งสัปดาห์ที่เเล้ว
15 วันที่เเล้ว
หนึ่งเดือนที่เเล้ว
ราคา: ฿
 - 
ขนาด
฿ 0 - ฿ 5,000,000
฿ 5,000,000 - ฿ 10,000,000
฿ 10,000,000 - ฿ 15,000,000
฿ 15,000,000 - ฿ 20,000,000
฿ 20,000,000 - ฿ 25,000,000
฿ 25,000,000 - ฿ 40,000,000
฿ 40,000,000 - ฿ 55,000,000
฿ 55,000,000 - ฿ 70,000,000
฿ 70,000,000 - ฿ 85,000,000
฿ 85,000,000 - ฿ 100,000,000
฿ 100,000,000 +
✚ ดูเพิ่มเติม...
ห้องนอน
1+ ห้องนอน
2+ ห้องนอน
3+ ห้องนอน
4+ ห้องนอน
ขนาดของอสังหาริมทรัพย์: ตารางฟุต
 - 
ขนาด
0 - 15 ตารางฟุต
15 - 30 ตารางฟุต
30 - 45 ตารางฟุต
45 - 60 ตารางฟุต
60 - 75 ตารางฟุต
75 - 120 ตารางฟุต
120 - 165 ตารางฟุต
165 - 210 ตารางฟุต
210 - 255 ตารางฟุต
255 - 300 ตารางฟุต
300+ ตารางฟุต
✚ ดูเพิ่มเติม...
ห้องน้ำ
1+ ห้องน้ำ
2+ ห้องน้ำ
3+ ห้องน้ำ
4+ ห้องน้ำ
รูปภาพ
พร้อมรูปภาพ(2,473)
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ "โรงงาน เมืองสมุทรสาคร":
โรงงาน ใน เมืองสมุทรสาคร