การค้นหาขั้นสูง
ค้นหา

อสังหาริมทรัพย์ใน เมืองเชียงราย

1,607 อสังหาริมทรัพย์
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งแบ่งขายหรือยก...

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
ผู้สนับสนุน
โรงแรม
สำหรับขาย
ขายโรงแรม/รีสอร์ท I Am Chiang Rai Resort ใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั...
görüntülendi
฿ 68,000,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
35 ห้องนอน
35 ห้องน้ำ
15,192 ตารางฟุต
ที่ตั้งกิจการโรงแรม i am chiang rai resort ประกอบด้วยโฉนด 13 ฉบับ(ตามรายการแนบ)*หากซื้อเหมาทั้งกิจการพร้อมที่ดิน ขายเพียง 68 ล้านบาท*หากแบ่งซื้อ แยกขายเป็นโซน...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Rise and Shine (Thailand)
ที่ตั้งกิจการโรงแรม i am chiang rai resort ประกอบด้วยโฉนด 13 ฉบับ(ตามรายการแนบ)*หากซื้อเหมาทั้งกิจการพร้อมที่ดิน ขายเพียง 68 ล้านบาท*หากแบ่งซื้อ แยกขายเป็นโซน...
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
1/24
ผู้สนับสนุน
บ้าน
สำหรับขาย
หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย ใกล้เทศบาลนครเชียงราย
görüntülendi
฿ 2,850,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย พื้นที่ 83 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 290... หันหน้าทางทิศตะวันออก พิกัด: หมู่บ้านฐิติพร ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย จุดสังเกต: เทศบาล...
2 สัปดาห์ + 3 วันที่เเล้ว ใน Homeplus Realty Estate
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านฐิติพร อำเภอเมืองเชียงราย พื้นที่ 83 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 290... หันหน้าทางทิศตะวันออก พิกัด: หมู่บ้านฐิติพร ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย จุดสังเกต: เทศบาล...
90065 ขายบ้านในหมู่บ้านเกาะลอยใกล้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย พหลโยธิน เชียงราย
1
บ้าน
สำหรับขาย
90065 ขายบ้านในหมู่บ้านเกาะลอยใกล้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย พหลโยธิน เชียงราย
görüntülendi
฿ 7,500,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
ขายบ้านในหมู่บ้านเกาะลอยใกล้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย, พหลโยธิน-เชียงราย เนื้อที่ 125.20 ตารางวา มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำถนนศรีบุญเรือ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย...
10 มิ.ย. 2565 ใน Forbest Properties Co.
ขายบ้านในหมู่บ้านเกาะลอยใกล้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย, พหลโยธิน-เชียงราย เนื้อที่ 125.20 ตารางวา มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำถนนศรีบุญเรือ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย...
40016 ขายยกโครงการที่ดิน 95 ไร่ ถ.บางปลา พื้นที่สีชมพู ติดแม่น้ำท่าจีน
1
ที่ดิน
สำหรับขาย
40016 ขายยกโครงการที่ดิน 95 ไร่ ถ.บางปลา พื้นที่สีชมพู ติดแม่น้ำท่าจีน
görüntülendi
฿ 335,444,384
เมืองเชียงราย, เชียงราย
ขายยกโครงการที่ดิน ถ.บางปลา สมุทรสาคร พื้นที่สีชมพู ติดแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่ 95-3-37 ไร่ ที่ดินติดถนนกว้าง 135 ม. ถนนหน้าที่กว้าง 6 ม. ที่ดินถมแล้วใกล้วัดศรีเมือ...
10 มิ.ย. 2565 ใน Forbest Properties Co.
ขายยกโครงการที่ดิน ถ.บางปลา สมุทรสาคร พื้นที่สีชมพู ติดแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่ 95-3-37 ไร่ ที่ดินติดถนนกว้าง 135 ม. ถนนหน้าที่กว้าง 6 ม. ที่ดินถมแล้วใกล้วัดศรีเมือ...
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
1/29
บ้าน
สำหรับขาย
บ้านในเชียงราย บ้านสวย สร้างใหม่ พร้อมอยู่
görüntülendi
฿ 2,590,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
118 ตารางฟุต
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้จองวันนี้บ้านเดี่ยว ราคา 2.89 ลบ. หลังสุดท้าย รับไปเลยส่วนลด 300,000 บาทเหลือเพียง 2.59 ล้านบาทเท่านั้นน!✅พื้นที่ใช้ส...
3 วัน + 10 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้จองวันนี้บ้านเดี่ยว ราคา 2.89 ลบ. หลังสุดท้าย รับไปเลยส่วนลด 300,000 บาทเหลือเพียง 2.59 ล้านบาทเท่านั้นน!✅พื้นที่ใช้ส...
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
วิลล่า
สำหรับขาย
ขายบ้านหรู บนพื้นที่ 2 0 31.8 ไร่ คุ้มพิมพ์พญาลี เชียงราย
görüntülendi
฿ 35,000,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
10 ห้องนอน
7 ห้องน้ำ
1,368 ตารางฟุต
ขายบ้านหรู ออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและตะวันตก ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ทั้งหมด 2-0-31.8 ไร่ พร้อมบ้านหลังเล็ก สไตล์รีสอร์ท 4 หลัง ทั้งหมดนี้ราคาเพียง...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ขายบ้านหรู ออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและตะวันตก ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ทั้งหมด 2-0-31.8 ไร่ พร้อมบ้านหลังเล็ก สไตล์รีสอร์ท 4 หลัง ทั้งหมดนี้ราคาเพียง...
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
1/20
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
görüntülendi
฿ 4,500,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
2,680 ตารางฟุต
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย น้ำถึง-ไฟถึง ใกล้สะพานริมกก-เวียงเหนือรวมใจ... ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายพิกัด: goo.Gl/maps/kg85mzfg7xygdtcy5 ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่บวก...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ที่ดินติดแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย น้ำถึง-ไฟถึง ใกล้สะพานริมกก-เวียงเหนือรวมใจ... ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายพิกัด: goo.Gl/maps/kg85mzfg7xygdtcy5 ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่บวก...
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย
ขายบ้านพร้อมอาคารรับรอง หลังสนามบิน
görüntülendi
฿ 14,800,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
396 ตารางฟุต
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สถานที่ใกล้เคียงและการเดินทาง- มาจาก 4 แยกศูนย์ราชการเชียงราย 900...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สถานที่ใกล้เคียงและการเดินทาง- มาจาก 4 แยกศูนย์ราชการเชียงราย 900...
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 279 ตร.วา

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย
ขายบ้านสวยสุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำ ตกแต่งเป็นสัดส่วนสวยงาม บนพื้นที่มากกว่า 2...
görüntülendi
฿ 8,900,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
4 ห้องนอน
392 ตารางฟุต
กม. ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมลานี ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย พิเศษ แถมเฟอร์นิเจอร์ ! ทั้งหลัง พร้อมหิ้ว...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
กม. ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมลานี ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย พิเศษ แถมเฟอร์นิเจอร์ ! ทั้งหลัง พร้อมหิ้ว...
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กับส่วนลด 400,000 บาท
görüntülendi
฿ 2,490,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3 ห้องนอน
118 ตารางฟุต
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้จองวันนี้บ้านเดี่ยว ราคา 2.89 ลบ. หลังสุดท้าย รับไปเลยส่วนลด 400,000 บาท เหลือเพียง 2.49 ล้านบาทเท่านั้นน!✅พื้นที่ใช้...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
บ้านกลางเมืองเชียงรายที่คุณก็เป็นเจ้าของได้จองวันนี้บ้านเดี่ยว ราคา 2.89 ลบ. หลังสุดท้าย รับไปเลยส่วนลด 400,000 บาท เหลือเพียง 2.49 ล้านบาทเท่านั้นน!✅พื้นที่ใช้...
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
1/15
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินแบ่งขาย วัดใหม่หน้าค่าย ที่ดินติดหลังหอศิลป์ แม่ฟ้าหลวง
görüntülendi
฿ 1,000,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
400 ตารางฟุต
สถานที่ใกล้เคียง - เข้าเมืองเชียงราย 2.3 กม. / 6 นาที - เซ็นทรัล เชียงราย 5.9 กม. / 17 นาที - โรงพยาบาล... นาที- โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 3.2 กม. / 9 นาที พิกัด: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...
3 วัน + 9 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
สถานที่ใกล้เคียง - เข้าเมืองเชียงราย 2.3 กม. / 6 นาที - เซ็นทรัล เชียงราย 5.9 กม. / 17 นาที - โรงพยาบาล... นาที- โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 3.2 กม. / 9 นาที พิกัด: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ หลังสนามบินเชียงราย
görüntülendi
฿ 14,800,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
365 ตารางฟุต
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย พื้นที่ของตัวบ้านขนาดใหญ่ มีความโปร่ง โล่ง สงบเงียบ อยู่ไม่ใกลจากตัวเมือง ใกล้สถานที่สำคัญต่าง ๆ...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ขายบ้าน + อาคารรับรอง + ลานตรวจสภาพรถ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย พื้นที่ของตัวบ้านขนาดใหญ่ มีความโปร่ง โล่ง สงบเงียบ อยู่ไม่ใกลจากตัวเมือง ใกล้สถานที่สำคัญต่าง ๆ...
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
1/22
บ้าน
สำหรับขาย
ขายบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเวียงชัย เชียงราย
görüntülendi
฿ 1,990,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3 ห้องนอน
80 ตารางฟุต
สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 5.5 กม. / 8 นาที- ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1...
3 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 5.5 กม. / 8 นาที- ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1...
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
1/15
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา อ.เวียงชัย เชียงราย
görüntülendi
฿ 2,300,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3,758 ตารางฟุต
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราคาไร่ละ 9.8 แสนบาท มี 2 โฉนดไม่แบ่งขาย หน้ากว้างประมาณ 33...
2 สัปดาห์ + 3 วันที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 39.4 ตารางวา บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราคาไร่ละ 9.8 แสนบาท มี 2 โฉนดไม่แบ่งขาย หน้ากว้างประมาณ 33...
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
1/15
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินในเมืองเชียงราย ที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดี
görüntülendi
฿ 1,300,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
410 ตารางฟุต
ขายที่ดินในเมืองเชียงรายที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดีขนาด 102.6 และ 104 ตารางวา เหมาะสำหรับสร้างบ้าน... นาที - วัดร่องขุ่น 8 กม. / 11 นาที ที่ตั้งทรัพย์: ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงรายแผนที่:www.Google.Com...
2 สัปดาห์ + 3 วันที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ขายที่ดินในเมืองเชียงรายที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดีขนาด 102.6 และ 104 ตารางวา เหมาะสำหรับสร้างบ้าน... นาที - วัดร่องขุ่น 8 กม. / 11 นาที ที่ตั้งทรัพย์: ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงรายแผนที่:www.Google.Com...
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
1/15
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินถมแล้วในเมืองเชียงราย
görüntülendi
฿ 1,300,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
410 ตารางฟุต
ขายที่ดินในเมืองเชียงรายที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดีขนาด 102.6 และ 104 ตารางวา เหมาะสำหรับสร้างบ้าน... นาที - วัดร่องขุ่น 8 กม. / 11 นาที ที่ตั้งทรัพย์: ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงรายแผนที่:www.Google.Com...
2 สัปดาห์ + 3 วันที่เเล้ว ใน RE/MAX Classic
ขายที่ดินในเมืองเชียงรายที่ดินถมแล้ว แปลงกำลังพอดีขนาด 102.6 และ 104 ตารางวา เหมาะสำหรับสร้างบ้าน... นาที - วัดร่องขุ่น 8 กม. / 11 นาที ที่ตั้งทรัพย์: ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงรายแผนที่:www.Google.Com...
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในเมืองเชียงราย
görüntülendi
฿ 1,850,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
173 ตารางฟุต
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกระดับ มีระเบียง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆที่อยากมีบ้านหรือสำหรับวัยเกษียณ ห่างจากถนนพหลโยธินเพียง 2 กม....
4 พ.ค. 2565 ใน RE/MAX Classic
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกระดับ มีระเบียง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆที่อยากมีบ้านหรือสำหรับวัยเกษียณ ห่างจากถนนพหลโยธินเพียง 2 กม....
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
1/17
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินแบ่งขายบ้านดู่ เริ่มต้น 5,000 บาท/ตารางวา
görüntülendi
฿ 500,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
ขายที่ดินเปล่าแบ่งขาย สาธารณูปโภคครบ ไฟฟ้าถึง น้ำประปาถึง บ้านดู่ เมืองเชียงราย บรรยากาศดี ทำเลดี การเดินทางสะดวก. เริ่มต้นตารางวาละ 5,000 บาท. #เหมาะสำหรับการสร้างบ้าน อยู่เป็นครอบครัว หรือปลูกบ้านพัก...
4 พ.ค. 2565 ใน RE/MAX Classic
ขายที่ดินเปล่าแบ่งขาย สาธารณูปโภคครบ ไฟฟ้าถึง น้ำประปาถึง บ้านดู่ เมืองเชียงราย บรรยากาศดี ทำเลดี การเดินทางสะดวก. เริ่มต้นตารางวาละ 5,000 บาท. #เหมาะสำหรับการสร้างบ้าน อยู่เป็นครอบครัว หรือปลูกบ้านพัก...
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
1/6
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินเปล่าติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย
görüntülendi
฿ 4,200,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
# ขายที่ดินเปล่า # แปลงสวย # ทำเลดี# ติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย.ราคา 4,200,000... นาที.สถานที่ตั้งทรัพย์: ต. บ้านดู่อ. เมืองเชียงรายจ. เชียงราย...
4 พ.ค. 2565 ใน RE/MAX Classic
# ขายที่ดินเปล่า # แปลงสวย # ทำเลดี# ติดถนนเทศบาลบ้านดู่ # อำเภอเมืองเชียงราย.ราคา 4,200,000... นาที.สถานที่ตั้งทรัพย์: ต. บ้านดู่อ. เมืองเชียงรายจ. เชียงราย...
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
1/12
เชิงพาณิชย์
สำหรับขาย
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
görüntülendi
฿ 3,750,000
เมืองเชียงราย, เชียงราย
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
120 ตารางฟุต
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ โถงกลางชั้น 1 มีความโปร่ง กว้างขวาง เหมาะกับการทำการค้าหรือทำออฟฟิศเป็นอย่างมาก ส่วนชั้น 2 และชั้น 3...
4 พ.ค. 2565 ใน RE/MAX Classic
ขายอาคารพาณิชย์♦️ 3ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ โถงกลางชั้น 1 มีความโปร่ง กว้างขวาง เหมาะกับการทำการค้าหรือทำออฟฟิศเป็นอย่างมาก ส่วนชั้น 2 และชั้น 3...
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร
920141017 5 #บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใหม่#เมืองเชียงราย#ใกล้ร.พ.ชร

+1 รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

1/30
บ้าน
สำหรับขาย