การค้นหาขั้นสูง
ค้นหา

ที่ดิน ใน เมืองกาญจนบุรี

513 ที่ดิน
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
1/29
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่ กาญจนบุรี 21 ไร่ บรรยากาศดีมาก รอบๆเห็นวิวภูเขา เหมาะสร้างบ้าน ...
görüntülendi
฿ 11,884,125
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
21 ตารางฟุต
ไว้ ที่ตั้งที่ดิน: ตำบล วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ขายที่ดิน เนื้อที่ดิน 21-2-43 ไร่ อ.เมือง จ... ขายที่ดินติดแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุรี ขายไร่ละ 550,000 บาท มี 21-2-43 ไร่ ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่...
5 วัน + 22 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน janejane
ไว้ ที่ตั้งที่ดิน: ตำบล วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ขายที่ดิน เนื้อที่ดิน 21-2-43 ไร่ อ.เมือง จ... ขายที่ดินติดแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุรี ขายไร่ละ 550,000 บาท มี 21-2-43 ไร่ ขายที่ดินติดแม่น้ำ แควใหญ่...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
1/11
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่เปล่าติดแม่น้ำแควน้อยกว้าง 66 เมตร เนื้อที่ 12 ไร่ มีที่เกินอีก 2 งาน อ.เมือง จ.กาญจ...
görüntülendi
฿ 7,800,000
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ราคา 7.8 ล้านบาท ค่าธรรมเนีบมการโอน50/50 เอกสารสิทธิ์ น.ส.3กครุฑเขียว ขนาด 12-0-30 ไร่(มีที่งอกนอกริมตลิ่งอีกกว่า200 ตรว.) คุณสมบัติพิเศษ ●ที่ดินเปล่าติดแม่น้ำแควน้อย66 เมตรติดถนนคอนกรีต 60 มตร...
1 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Dotproperty
ราคา 7.8 ล้านบาท ค่าธรรมเนีบมการโอน50/50 เอกสารสิทธิ์ น.ส.3กครุฑเขียว ขนาด 12-0-30 ไร่(มีที่งอกนอกริมตลิ่งอีกกว่า200 ตรว.) คุณสมบัติพิเศษ ●ที่ดินเปล่าติดแม่น้ำแควน้อย66 เมตรติดถนนคอนกรีต 60 มตร...
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
1/12
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่สวยติดแม่น้ำแควใหญ่ 230 เมตร ใกล้ตัวเมือง 15 นาที เนื้อที่ 12 ไร่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
görüntülendi
฿ 15,000,000
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ราคาชาย15 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอน: 50/50 เอกสารสิทธ์: น.ส.3กขนาด 9-1-97 ไร่.(มีที่เกิน2 ไร่ครึ่ง) คุณสมบัติพิเศษ ●กว้างติดแม่น้ำแควใหญ่230 เมตรติดทางสาธารณะประโยชน์ 30เมตรสภาพที่ดินตลิ่งเตี้ย...
1 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Dotproperty
ราคาชาย15 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอน: 50/50 เอกสารสิทธ์: น.ส.3กขนาด 9-1-97 ไร่.(มีที่เกิน2 ไร่ครึ่ง) คุณสมบัติพิเศษ ●กว้างติดแม่น้ำแควใหญ่230 เมตรติดทางสาธารณะประโยชน์ 30เมตรสภาพที่ดินตลิ่งเตี้ย...
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรี บรรยากาศดี ลมเย็น เหมาะปลูกบ้าน ทำการเกษตร หรือซื้อเก็บไว้
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp964031 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 4 ไร่ 3 งาน 35 ตร.วา ราคาขาย: 7,500,000 บาท ชื่อโครงการ: ที่ตั้ง: หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
1 วัน + 3 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp964031 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 4 ไร่ 3 งาน 35 ตร.วา ราคาขาย: 7,500,000 บาท ชื่อโครงการ: ที่ตั้ง: หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
1/5
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp1031- ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 100 ตร.วา ราคาขาย: 600,000 บาท ที่ตั้ง: เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ดูแผนที่ ข้อมูลการเดินทาง: ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ...
2 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp1031- ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 100 ตร.วา ราคาขาย: 600,000 บาท ที่ตั้ง: เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ดูแผนที่ ข้อมูลการเดินทาง: ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ...
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
1/5
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
görüntülendi
฿ 600,000
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถูกมาก ๆ ที่ดินเปล่าถม... เนื้อที่ 124 ตรว. 740,000 บาท ห่างเซเว่น 500 เมตร ใกล้ตลาดเมืองกาญจนบุรี ใกล้โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล ใกล้...
3 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Dotproperty
ขายที่ดิน ตารางวาละ 6,000 บาท 4 แปลง เท่านั้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถูกมาก ๆ ที่ดินเปล่าถม... เนื้อที่ 124 ตรว. 740,000 บาท ห่างเซเว่น 500 เมตร ใกล้ตลาดเมืองกาญจนบุรี ใกล้โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล ใกล้...
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
1/9
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง นส.4 ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน
görüntülendi
฿ 2,600,000
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง (นส.4) ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน อยากขาย! รอเจ้าของคนใหม่จ้า ที่ดินโฉนดครุฑแดงราคาถูกที่สุดในพื้นที่นี้ ถนนเส้นทางแห่งอนาคตของเมืองกาญจนบุรี...
3 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Dotproperty
ขายที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด! ติดถนนเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี โฉนดครุฑแดง (นส.4) ที่ถมแล้ว ใกล้โรบินสัน อยากขาย! รอเจ้าของคนใหม่จ้า ที่ดินโฉนดครุฑแดงราคาถูกที่สุดในพื้นที่นี้ ถนนเส้นทางแห่งอนาคตของเมืองกาญจนบุรี...
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp877461 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 5 ไร่ ราคาขาย: 470,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ-ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี ที่ตั้ง: ขายที่ดินเปล่า 5...
4 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp877461 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 5 ไร่ ราคาขาย: 470,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ บ้านท่ากระดาน มีน้ำ-ไฟ พร้อม วิวภูเขา เดินทางสะดวก บรรยากาศดีกาญจนบุรี ที่ตั้ง: ขายที่ดินเปล่า 5...
 ที่ดิน แบ่งขาย มีน้ำ มีไฟ ติดถนนคอนกรีต วิวเขา
1
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดิน แบ่งขาย มีน้ำ มีไฟ ติดถนนคอนกรีต วิวเขา
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp972434 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ ราคาขาย: 249,999 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
4 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp972434 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ ราคาขาย: 249,999 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
1/7
ที่ดิน
สำหรับขาย
เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp1030- ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 2 งาน ราคาขาย: 380,000 บาท ที่ตั้ง: ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม #เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp1030- ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 2 งาน ราคาขาย: 380,000 บาท ที่ตั้ง: ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม #เจ้าของขายเอง ที่ดินโฉนด แบ่งขาย พร้อมสวนผลไม้ ต...
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp774731 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 20 ไร่ ราคาขาย: 6,000 บาท ชื่อโครงการ: ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ตั้ง: ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp774731 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 20 ไร่ ราคาขาย: 6,000 บาท ชื่อโครงการ: ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20 ไร่เหมาะทำรีสอร์ทโรงแรม ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ตั้ง: ให้เช่า ที่ดิน ติดถนน 20...
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยทองผาภูมิ เหมาะทำร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยทองผาภูมิ เหมาะทำร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยทองผาภูมิ เหมาะทำร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยทองผาภูมิ เหมาะทำร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ กาญจนบุรี
1/4
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินติดแม่น้ำแควน้อยทองผาภูมิ เหมาะทำร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp960577 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 4 ไร่ ราคาขาย: 5,000,000 บาท ที่ตั้ง: ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp960577 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 4 ไร่ ราคาขาย: 5,000,000 บาท ที่ตั้ง: ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
1/7
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวั...
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp853768 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 200 ตร.วา ราคาขาย: 135,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp853768 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 200 ตร.วา ราคาขาย: 135,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดิน วิวภูเขา บรรยากาศดี มีน้ำมีไฟพร้อม บรรยากาศดี เดินทางสะดวก ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี...
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
1/12
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายด่วน ที่ดิน น.ส.4จ 22 ไร่เศษ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านตากอากาศ กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp934023 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 22 ไร่ ราคาขาย: 240,000 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp934023 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 22 ไร่ ราคาขาย: 240,000 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
Large Land 446 Rais For Chanote Title Kanchanburi
1
ที่ดิน
สำหรับขาย
Large Land 446 Rais For Chanote Title Kanchanburi
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp265832 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 446 ไร่ 60 ตร.วา ราคาขาย: 170,000,000 บาท ที่ตั้ง: หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม large land...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp265832 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 446 ไร่ 60 ตร.วา ราคาขาย: 170,000,000 บาท ที่ตั้ง: หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม large land...
แบ่งขาย โฉนด วิวเขา ติดถนนคอนกรีต
แบ่งขาย โฉนด วิวเขา ติดถนนคอนกรีต
แบ่งขาย โฉนด วิวเขา ติดถนนคอนกรีต
1/3
ที่ดิน
สำหรับขาย
แบ่งขาย โฉนด วิวเขา ติดถนนคอนกรีต
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp980913 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ ราคาขาย: 249,999 บาท ที่ตั้ง: หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp980913 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ ราคาขาย: 249,999 บาท ที่ตั้ง: หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
ที่ดินผ่อนตรงกับเจ้าของ เดือนละ 2500 กาญจนบุรี
ที่ดินผ่อนตรงกับเจ้าของ เดือนละ 2500 กาญจนบุรี
ที่ดินผ่อนตรงกับเจ้าของ เดือนละ 2500 กาญจนบุรี
ที่ดินผ่อนตรงกับเจ้าของ เดือนละ 2500 กาญจนบุรี
1/4
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดินผ่อนตรงกับเจ้าของ เดือนละ 2500 กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp962654 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 100 ตร.วา ราคาขาย: 2,500 บาท/เดือน ที่ตั้ง: หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp962654 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 100 ตร.วา ราคาขาย: 2,500 บาท/เดือน ที่ตั้ง: หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp769442 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 6 ไร่ ราคาขาย: 450,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี ที่ตั้ง: ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp769442 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 6 ไร่ ราคาขาย: 450,000 บาท ชื่อโครงการ: ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2 ชั้น ที่ดิน6ไร่ ติดถนนลาดยาง ท่าม่วง กาญจนบุรี ที่ตั้ง: ขายที่ดินแปลงสวยแถมบ้าน 2...
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp726662 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 5 ไร่ 3 งาน ราคาขาย: 400,000 บาท ชื่อ... อื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม 90090 ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี สนใจชมทรัพย์...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp726662 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 5 ไร่ 3 งาน ราคาขาย: 400,000 บาท ชื่อ... อื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม 90090 ขาย ที่ดิน ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี สนใจชมทรัพย์...
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
1/10
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดิน ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง กาญจนบุรี ที่ดินสวย ทำเลดี บรรยากาสดี เดินทางสะดวก
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp961648 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 7 ไร่ ราคาขาย: 260,000 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
5 วัน + 5 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp961648 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 7 ไร่ ราคาขาย: 260,000 บาท/ไร่ ที่ตั้ง: เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รายละเอียดอื่น ๆ...
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
1/5
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจ...
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp988325 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 134 ไร่ ราคาขาย: 450,000 บาท ชื่อโครงการ: ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจาะน้ำได้ใกล้น้ำตกไทร...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp988325 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 134 ไร่ ราคาขาย: 450,000 บาท ชื่อโครงการ: ที่ดินต.ท่าเสาอ.ไทรโยคขายที่ดินราคาถูกห่าถนนใหญ่323สายเอเซียจาก4.5แสนขาย3แสน134ไร่น.ส3ก.เจาะน้ำได้ใกล้น้ำตกไทร...
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
1/5
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่งชุมชน เหมาะปลูกบ้าน
görüntülendi
฿ 11,126,250
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
999 ตารางฟุต
อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000ขายที่ดิน เน... ขายที่ดินติดถนนลาดยางในตัวเมืองกาญจนบุรี ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่ง...
5 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Ilovecondo
อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000ขายที่ดิน เน... ขายที่ดินติดถนนลาดยางในตัวเมืองกาญจนบุรี ขายที่ดินในตัวเมืองกาญจนบุรี 4 ไร่ ติดถนนลาดยาง ใกล้แหล่ง...
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
1/8
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินราคาพิเศษ เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ อากาศดีได้ธรรมชาติ
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp870354 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ 2 งาน 1 ตร.วา ราคาขาย: 695,000... 062-7075- kหลัน id line: lunlyly code: pr078 ราคาพิเศษสุดๆ>>>โอนภายในปีนี้เท่านั้น ที่ดินวิวภูเขาสวย...
6 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp870354 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 1 ไร่ 2 งาน 1 ตร.วา ราคาขาย: 695,000... 062-7075- kหลัน id line: lunlyly code: pr078 ราคาพิเศษสุดๆ>>>โอนภายในปีนี้เท่านั้น ที่ดินวิวภูเขาสวย...
ที่ดินเยื้องม.ราชภัฎกาญจนบุรี ที่ดิน 650,000 บ
1
ที่ดิน
สำหรับขาย
ที่ดินเยื้องม.ราชภัฎกาญจนบุรี ที่ดิน 650,000 บ
görüntülendi
฿ 650,000
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ขายที่ดินเยื้องกับรั้วมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง กจ.ห่างจากถนนสายหลัก 323 (กจ.-ทองผาภูมิสังขละบุรี) ประมาณ 50 เมตร เนื้อที่ 100 ตรว.เอกสารโฉนดเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้าง...
5 วัน + 22 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน Homeland4sale
ขายที่ดินเยื้องกับรั้วมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง กจ.ห่างจากถนนสายหลัก 323 (กจ.-ทองผาภูมิสังขละบุรี) ประมาณ 50 เมตร เนื้อที่ 100 ตรว.เอกสารโฉนดเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้าง...
ขายที่ดินเปล่าถนนแสงชูโต ซอยท่าล้อ9 ตำบลท่าม่วงกาญจนบุรี พื้นที่23 1 46ไร่ ขาย160ล้าน ที่ด...
1
ที่ดิน
สำหรับขาย
ขายที่ดินเปล่าถนนแสงชูโต ซอยท่าล้อ9 ตำบลท่าม่วงกาญจนบุรี พื้นที่23 1 46ไร่ ขาย160ล้าน ที่ด...
görüntülendi
ขอทราบรายละเอียด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
รหัสประกาศ: pp686350 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 23 ไร่ 1 งาน 46 ตร.วา ราคาขาย: 160,000,000 บาท ที่ตั้ง: ถนนแสงชูโต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม ขายที่ดิน...
6 วัน + 4 ชั่วโมงที่เเล้ว ใน PrakardProperty
รหัสประกาศ: pp686350 ประเภทประกาศ: ขายที่ดิน ขนาดที่ดิน: 23 ไร่ 1 งาน 46 ตร.วา ราคาขาย: 160,000,000 บาท ที่ตั้ง: ถนนแสงชูโต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี ดูแผนที่ รายละเอียดอื่น ๆ: ข้อมูลเพิ่มเติม ขายที่ดิน...
513 ที่ดิน
ประเภทธุรกรรม
สำหรับขาย(485)
ให้เช่า(13)
อัพเดทล่าสุด
หนึ่งวันที่เเล้ว
หนึ่งสัปดาห์ที่เเล้ว
15 วันที่เเล้ว
หนึ่งเดือนที่เเล้ว
ราคา: ฿
 - 
ขนาด
฿ 0 - ฿ 5,000,000
฿ 5,000,000 - ฿ 10,000,000
฿ 10,000,000 - ฿ 15,000,000
฿ 15,000,000 - ฿ 20,000,000
฿ 20,000,000 - ฿ 25,000,000
฿ 25,000,000 - ฿ 40,000,000
฿ 40,000,000 - ฿ 55,000,000
฿ 55,000,000 - ฿ 70,000,000
฿ 70,000,000 - ฿ 85,000,000
฿ 85,000,000 - ฿ 100,000,000
฿ 100,000,000 +
✚ ดูเพิ่มเติม...
ห้องนอน
1+ ห้องนอน
2+ ห้องนอน
3+ ห้องนอน
4+ ห้องนอน
ขนาดของอสังหาริมทรัพย์: ตารางฟุต
 - 
ขนาด
0 - 15 ตารางฟุต
15 - 30 ตารางฟุต
30 - 45 ตารางฟุต
45 - 60 ตารางฟุต
60 - 75 ตารางฟุต
75 - 120 ตารางฟุต
120 - 165 ตารางฟุต
165 - 210 ตารางฟุต
210 - 255 ตารางฟุต
255 - 300 ตารางฟุต
300+ ตารางฟุต
✚ ดูเพิ่มเติม...
ห้องน้ำ
1+ ห้องน้ำ
2+ ห้องน้ำ
3+ ห้องน้ำ
4+ ห้องน้ำ
รูปภาพ
พร้อมรูปภาพ(396)
ที่ดิน ใน เมืองกาญจนบุรี